Mấy ngày nay mỗi lần đọc thấy chuyện “giải cứu” lợn thấy thương nông dân thế

Mấy ngày nay mỗi lần đọc thấy chuyện “giải cứu” lợn thấy thương nông dân thế.
Cán ơn em Lan Anh đã viết bài rất hay,
Mình sống bên này, mỗi lần thấy bạn bè kêu gọi “giải cứu” nông sản cho nông dân thì chị cũng hay tham gia kêu gọi. Nhưng mà kêu gọi xong thì lòng vẫn thấy nao nao suy nghĩ vì vẫn biết rằng các biện pháp « giải cứu » đó không phải là giải pháp dài hạn để có thể giúp nông dân đỡ cơ cưc.
Đi chợ ở bên này mới thấy càng thương nông dân mình. Ví dụ một cân gừng, nghệ sạch là từ 6-8 e / kg, trong khi cách đây mấy tháng thấy vụ giải cứu gừng Hà Giang còn có 10 ngh / kg, mà gừng đó ăn xong thì không còn muốn ăn gừng sạch mua ở bên này nữa vì quá thơm và quá ngon.
Quả thanh long cũng 5-7 e / kg trong khi ở nhà mình thấy có lúc nông dân chỉ bán mấy nghìn…
Mình vẫn cứ mong một ngày nào đó, Bộ Nông Nghiệp, bộ Công thương phải bắt tay vào giúp nông dân hoạch định kế hoạch sản xuất / phương pháp sản xuất và tiêu thụ. Ở VN nếu sản xuất nông sản kiểu TQ chắc thua họ rồi vì họ làm gì giá thành cũng rẻ. Nhưng nếu sản xuất thực phẩm sạch thì mình nghĩ vẫn có thị trường tiêu thụ.
Mà chả biết đến bao giờ nữa huhu, thương,