” Một nền kinh tế không mang lại lợi ích cho người dân của mình sẽ không thể tồn tại được

” Một nền kinh tế không mang lại lợi ích cho người dân của mình sẽ không thể tồn tại được.”
Báo Nhật viết.
………..
“Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số cử nhân thất nghiệp của Việt Nam ngày càng tăng: 192.500 người – chiếm 15% tổng số người thất nghiệp của cả nước. Mặc dù có trình độ học vấn cao cộng nhưng những người tốt nghiệp đại học này thường không có việc làm do các vấn đề về tổ chức.
Trước hết, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào vốn nước ngoài do bị thu hút bởi lực lượng lao động thu nhập thấp. Ví dụ như Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc có 110.000 công nhân viên Việt Nam và có 2 nhà máy ở Thái Nguyên và Bắc Ninh. Hầu hết trong số đó là công nhân, chỉ có một phần nhỏ là có trình độ đại học. Việc phụ thuộc quá mức vào vốn đầu tư nước ngoài gây cản trở cho sự phát triển của ngành công nghiệp nội địa, và số lượng cử nhân ngày càng tăng hiện cũng đang phải làm việc vất vả tại những nhà máy này.
Một nền kinh tế không mang lại lợi ích cho người dân của mình sẽ không thể tồn tại được.”