Này thì xét tuyển này

Này thì xét tuyển này!!! “Tụi bây” thua từ vạch xuất phát chưa?!
P/s: mình làm tuyển sinh thì sẽ… hông tuyển em này đâu! Vì sao ư? Fixed mindset chứ còn gì nữa! Ai lại môn nào cũng cứ mãi điểm 10, chả thay đổi gì cả! Fixed thế này thì “chết”! ;))