Ngày mai chụp tạp chí mà nay mặt nổi đúng 4 cục mụn quanh mép là 4 cục tứ đại thiên vương đấy bao giờ mới thôi dậy thì

Ngày mai chụp tạp chí mà nay mặt nổi đúng 4 cục mụn quanh mép là 4 cục tứ đại thiên vương đấy bao giờ mới thôi dậy thì ??!
Lỡ rồi nên tôi sẽ đặt tên cho 4 cục mụn lần lượt từ trên xuống dưới , từ trái sang phải là : Lưu Đức Hoa – Lê Minh – Quách Phú Thành – Trương Học Hữu ( trong đó cục Quách Phú Thành là bự nhất )