Người Pháp khi đến xâm chiếm các nước ở Châu Á

Người Pháp khi đến xâm chiếm các nước ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ đều có những công trình xây dựng rất kiên cố và thẩm mỹ mang đặc thù của kiến trúc và văn hóa Pháp. Các cựu thuộc địa của Pháp sau khi đã giành được độc lập đều cố gắng bảo quản và giữ gìn những công trình kiến truíc này xem như là di tích đáng nhớ của một giai đoạn lịch sử của đất nước. Chỉ riêng tại Việt Nam, dưới sự “lãnh đạo tài tình và sáng suốt” của “đảng súc vật cộng sản Việt Nam”, chúng đã dần dần tìm cách phá hủy những kiến trúc mang tính lịch sử của những công trình này. Hóa ra lâu nay người Việt Nam chúng ta cứ xem những nước ở Châu Phi là những nước kém văn minh nhưng so ra với lũ súc vật mọi rợ cộng sản Việt Nam thì họ còn văn minh và có văn hóa hơn rất là nhiều.