NHẬT KÝ PHÒ

NHẬT KÝ PHÒ
Part1: Gặp thằng nhà thơ già mất nết
Đồ Sơn, Ngày…. 4/2017
Sáng tới giờ (23h) cuốc này là cuốc 45. Đã mệt thì chớ, gặp ngay thẳng già dở hơi.
Thằng già khoe với mình anh công tác ở Hội văn nghệ tỉnh gần với Hải Phòng, thi thoảng xuống đây đá phò lấy thi hứng làm thơ.
Làm thì đếu làm cho nhanh mà cứ đòi nói chuyện. Được có 2 phút đã xong cha nó rồi. Xong bo mình 20k.
Mình ném trả lại bảo anh mang về mua Kotex cho con ngan già nhà anh í, đm, thơ đéo gì mà “Sáng ra nước đái vàng khè. Ô hay trời đã chuyển hè sang thu”.
Bọn già toàn lũ mất nết.
(Còn nữa)