Sáng nay TV đưa tin: Sắp tới nữ về hưu ở tuổi 58

Sáng nay TV đưa tin: Sắp tới nữ về hưu ở tuổi 58, nam về hưu ở tuổi 62. Lý do tăng tuổi nghỉ hưu vì vỡ quỹ bảo hiểm XH và bảo hiểm YT. Tôi nghe thấy có gì đó không chuẩn! Theo tôi: Quỹ YT giữa về hưu và đương chức không chênh nhau là bao nhiêu. Còn quỹ BHXH thì về hưu chỉ còn là 75% thôi. Vậy là về hưu càng nhiều thì càng giảm mức chi ngân sách đi chứ nhỉ? (mỗi người giảm tới 25% kia mà). Sao họ lại giải thích là kéo dài tuổi về hưu để đỡ vỡ quỹ nhỉ? Ai biết giải thích cho NGU DÂN này với!