Son môi nhà e bảo sao không cháy hàng cho được chư

Son môi nhà e bảo sao không cháy hàng cho được chư. Khách nào sài ẻm thu ngọc oy cũng mê ạ. Môi bạn có khô, khó lên màu cỡ nào đi nữa thì son thu ngọc nhà e chìu hét ạ.

✔✔Son mềm min
✔✔✔Không chứa chì. Làm tự nguyên liẹu tự nhiên.
Màu son chuẩn.
✔✔✔Trị thâm môi.
Giá cả yêu thương 160/ thỏi
CHUYÊN SỈ CÁC LOẠI MY PHẨM,…