THAM

THAM, SÂN, SI….
Sư Điên ta thấy các vị Tu Hành, mà không rành, không thông, không hiểu biết MỘT CHÚT gì về giáo lý của đức Phật cả !? Là người Phật tử mà tại sao lại CỨ than BUỒN, than KHỔ mãi …thế !!!!!!!??????
Sư hỏi ? Đức Phật THỊ HIỆN, ra đời để chi ??? Để nói; Đời là BỂ KHỔ ! Thế tại sao các vị tu hành theo Phật, mà LẠI không CHẤP NHẬN điều ( CHÂN LÝ) này !?( Khi giảng tới đây 5 anh em Kiều Trần Như liền NGỘ và chứng đắc quả THÁNH, còn các vị thì chẳng có NGỘ tí nào cả ! ) vì không có CHẤP NHẬN Chân Lý này ! Nên các vị CỨ mãi VỌNG TƯỞNG, ao ước thứ này thứ kia ! Đi chùa này chùa kia, sư này, sư nọ….để CẦU XIN…..đủ thứ !? Khi cầu xin không được, thì sanh buồn, sanh khổ, phải không!?
Ậy ! Tại vì sao Phật bảo hãy bỏ THAM đi ! Nhưng con người lại không chịu BỎ, mà còn nói ” THÀ KHỔ CHỨ KHÔNG CHỊU LỖ “.
Cái hình ảnh video này là Ý Phật bảo các NHÀ SƯ ( dù các nhà sư này vẫn còn phàm tục, tu chưa thành …) Hãy lấy CHỔI đánh vào đám đàn na tín thí này đi ! Để giúp chúng bỏ mất cái tâm SÂN ( giận ), khi cái tâm Sân mất bớt, thì cái tâm từ bi HIỂN HIỆN….và rồi cái tâm THAM cũng mất dần, bớt dần….
Hãy lấy CHỔI đánh và cứ TIẾP TỤC đánh đi ! Đánh chừng nào cho cái TÂM SI ( Ngu ) biến mất ! Thì họ sẽ THẤY được LẼ THẬT ! Họ sẽ không còn về CHÙA để cầu Xin ….một thứ gì nữa ! Đánh ! Tiếp tục ĐÁNH ! Để cuối cùng họ ( đàn na tìn thí ) phải NGỘ cho được câu, mà trước khi NHẬP DIỆT, đức NHƯ LAI đã nói : ” TA LÀ PHẬT ĐÃ THÀNH, CÁC NGƯƠI ( hãy cố gắng TỰ thực hiện Bỏ THAM, SÂN, SI…đi, thì ) LÀ PHẬT SẼ THÀNH ”
Phước có được, là do TỰ chính mình TẠO RA ! Chứ Phước ở đâu mà có SẴN, để ĐEM ra, LẤY ra BAN cho ……!!!!!!!!?????? sao các ngươi NGU quá vậy !? Phật bảo mấy nhà sư lấy CHỔI đánh, đánh và đuổi chúng đi đi ! Vì chúng đã ĂN TRỘM, ĂN CƯỚP… ở đâu đó ! Rồi về đây CẦU PHÚC, XIN PHƯỚC à !?
Ậy ! Nay sư Điên ta nói cho các ngươi biết; Các ngươi đến chùa cúng dường tiền bạc vật chất… để mong được PHƯỚC ! Chùa nào, Sư nào không chịu Nhận, mà còn nói ; Phật nào có HƯỞNG được đâu !? Và Phật đâu có phải là vị Thần THAM NHŨNG !? còn các sư mà Hưởng của này, thì TỘI mắc nợ lớn lắm ! Đời sau phải trả nhiều lắm ! Hãy MANG VỀ đi ! Thì Chùa đó, Sư đó mới đúng là CHÂN TU !
Còn ngược lại, sư nào chùa nào nói ; Cúng ! Cúng ! Cúng đi ! Phước nhiều lắm ! Cúng càng nhiều, Phước càng lớn ! Âu đó là MA, YÊU, QUỶ đói…chúng nó nói đấy !?
Đây cũng chính là một hình thức TRỘM CẮP trắng trợn, tinh vi…dựa vào sự KHỜ DẠI, NGU DẠI.. của người đời ở thế gian ! Hỡi các người ! Số tiền bạc vật chất cúng dường này, nếu sư thầy sử dụng đúng chỗ, thì các người có Phước ! Còn ngược lại dùng vào chỗ với Cái mà được gọi là Phạm Tội, Phạm Giới…thì các người chẳng có ( chút ) Phước gì đâu !
Khi đám đàn na tín thí về Chùa, bỏ vào Hòm CÔNG ĐỨC một ít tiền của… rồi liền đòi XIN được BAN PHƯỚC ! Phật bảo mấy thầy tăng, hãy lấy CHỔI đánh chúng nó đi ! Vì chẳng lẽ Phật là vị Thần THAM NHŨNG sao ??? Đánh ! Nhớ đánh vào CÁI ĐẦU của chúng nó đó ! Để cho chúng Ngộ, hiểu… ra và BỚT NGU đi ! Chớ có gì đâu ! Hiểu chưa ???
Ậy ! Đạo Phật là gì, hỉ ? Là đạo ( mà các vị Phật cùng với mấy vị BỒ TÁT ra đời, kế thừa… ) để dạy bảo tất cả những ai đi theo, là PHẢI bỏ THAM, đạo Phật là đạo, bảo phải bớt tham, BỎ THAM ! Thế mà thời nay người ta đi theo đạo Phật, mặc áo Lam, áo Vàng… tự xưng mình là Phật tử… nhưng lại đã đang làm CÁI chuyện ngược ngạo… là Tu để XIN THAM, THÊM THAM…Ôi ! Có phải đây là MẠT PHÁP không !!!!!!!!!!!!!!????????? Hơn nữa còn có một đám Yêu Tăng, Quỷ Ni…kia, chúng lại PHỤ HỌA vào, để cổ súy, hô hào…vào ” CHO THAM… ” nữa chứ !? Ơi hỡi ơi ! Đạo Phật ngày nay có còn ĐÚNG là đạo Phật nữa không !? Không ! Không còn ! Không phải là đạo Phật CHÁNH THỐNG nữa ! Mà đạo phật ngày nay đã bị BIẾN TƯỚNG, BIẾN THÁI ! Đã bị Ma dân, Ma chúng con cháu của VUA BA TUẦN đi vào CHÙA và chúng đã PHÁ HOẠI CHÁNH PHÁP hết rồi !
Đạo Phật là đạo ( của ) TRÍ TUỆ ! Là đạo DÀNH cho những ai đi theo là để Phá Bỏ tâm ( NGU ) SI đi ! Phá bỏ tâm THAM hay còn gọi là phá bỏ ( cái ) NGÃ đi ! Ai theo đạo Phật mà CẦU NGUYỆN, CẦU XIN …lo lót, cúng tế, cúng bái bằng tiền của… thì nên HIỂU đạo của ngài Phật THÍCH CA không có cái ( thứ THA LỰC ) này !
Nếu CÓ ! Thì chính đức Phật đã tự PHỈ BÁNG cái giáo lý NHÂN QUẢ mà từ CHÍNH Ở MIỆNG của MÌNH đã nói ra là hãy ; ” Ở HIỀN GẶP LÀNH….. ! ” ” Trồng Đậu được Đậu, Trồng Dưa được Dưa “.
Thầy tăng tu tập theo giới hạnh của nhà Phật, nhưng thuyết pháp LỪA PHỈNH… lấy của người đời để ĂN, để Vinh Thân Phì Da…thì Thầy chùa, tu mà đã phạm thêm giới TRỘM CẮP nữa rồi ! Ôi Khi chết đi mà không vào ĐỊA NGỤC, ấy mới là CHUYỆN LẠ ! Có phải vậy không !!!!!!!!!!!????????