“Thỏa mãn tâm hồn”

“Thỏa mãn tâm hồn”
Dù hơi cao sâu 1 chút, nhưng các bé bàn luận về chủ đề này thử nha. Nghĩ gì cmt đó thôi.
Gợi ý
– Khi nào/điều gì làm cho ta thỏa mãn tâm hồn?
– Nếu thỏa mãn được thì sao?
– Còn nếu không?
*Các phương diện có thể bàn: tình yêu, bạn bè, gia đình, tri thức…
See Translation