Thời đại công nghệ thông tin thì hoàng tộc cũng sở hữu website và facebook chính thức

Thời đại công nghệ thông tin thì hoàng tộc cũng sở hữu website và facebook chính thức. Nói chung những đại gia tộc từ Lê sơ trở đi mình đều đã vào: Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn. Riêng nhà Tây Sơn không có website vì cả họ chết sạch rồi…
Nếu ngày xưa công nghệ cũng tiên tiến như giờ thì chắc vẫn còn cảnh check in, selfie trong phủ chúa Trịnh. :))