Thời tiết hư cấu vcđ

Thời tiết hư cấu vcđ. Giống đọc mấy cuốn như Đại Việt sử ký, Tang thương ngẫu lục, lâu lâu vẫn chêm vào những đoạn tả thời tiết kỳ dị kiểu đang giữa trưa trời bỗng tối sầm, phía đông hiện quầng sáng đỏ rực, mưa đỏ như máu rơi xuống,…