THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẨN CẤP

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẨN CẤP!
Dự định về việc tổ chức Trung thu tại cô nhi viện Văn Giáo sẽ được tạm dừng. Lý do sau khi trực tiếp tìm hiểu, chúng tôi thấy tại đây đã có một số nhóm khác sẽ tổ chức cho các con và hỗ trợ về cơ sở vật chất. Vì thế nhóm Trái tim yêu thương quyết định dành phần ủng hộ của các cá nhân cho nơi đang cần khẩn thiết hơn.
Dự kiến, chuyển toàn bộ tiền mặt thành hiện vật cho địa phương bị thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (địa điểm chính thức sẽ nghiên cứu và nhờ đầu cầu tại miền Trung trực tiếp giúp đỡ).
Kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các bạn!
Thân mến!!!