TÓC ĐÃ CHỚM BẠC RỒI

TÓC ĐÃ CHỚM BẠC RỒI
(Hồng Thanh Quang)
Tóc đã chớm bạc rồi,
Đời đã gần ga cuối.
Những vất vả chìm xa,
Nẻo về riêng một lối…
Những ngọt bùi cay đắng,
Những vấp váp chồn chân…
Còn gì chưa nếm trải,
Còn gì mà phân vân…
Thế mà em bất chợt,
Ánh chớp lóe đêm đông…
Và rồi tôi thao thức,
Như tình không vẫn không…
Như vẫn còn mắc nợ
Những câu thơ muộn phiền.
Và vẫn còn giai điệu
Không thể nào lãng quên…
Phải chăng ở phía trước,
Lấp ló mùa viễn xuân…
Người lính không trẻ nữa,
Lại thêm lần hành quân…
(10-3-2013)