Tôi đã từng mơ rằng

Tôi đã từng mơ rằng, được một lần đặt chân đến toà nhà mà ông OBAMA đã đến Diễn Thuyết.
Hôm nay ước mơ đã chạm tới rồi.
Sản phẩm Mãng Cầu Xiêm THUẬN THIÊN THÀNH được trưng bày giới thiệu sản phẩm tại khu chất lượng cao.
GEM CENTER.
LẦU 5 Các bạn nào gần đây vô tham quan nhé. Rất đẹp. Rất đẹp…..
www.mangcauxiemvn.com
See Translation