“Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim

“Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim.Tôi sẽ yêu những kẻ thất bại vì họ dạy tôi nhiều bài học hữu ích.Tôi sẽ yêu cái rộng lượng của người giàu sang; Tôi sẽ yêu cái giản dị của người nghèo khổ. Tôi sẽ yêu cái cô đơn của người quyền thế;Tôi sẽ yêu cái kiên nhẫn của người yếu kém. Tôi yêu cái niềm tin mù lòa của tuổi trẻ;Tôi yêu cái kinh nghiệm khôn ngoan của tuổi già.Tôi yêu cái buồn rầu trong cặp mắt mỹ nhân; Tôi yêu cái ngang tàng trong cái nhìn của người xấu xí.”