#toi

#toi_yeu_tieng_nuoc_toi
Dạo vòng quanh facebook thấy rất nhiều bạn nổi hứng bày tỏ tâm trạng bằng thơ. Nếu các bạn làm thơ tự do thì mình không bàn ở đây, nhưng nếu là thơ lục bát thì các bạn chú ý niêm luật một tí, chứ không phải cứ một câu sáu chữ một câu tám chữ là thành thơ lục bát đâu các bạn nhé. Niêm luật thơ lục bát rất dễ nhớ:
1. Chữ cuối cùng của câu sáu phải có vần với chữ thứ sáu của câu tám.
VD: Dưới trăng quyên đã gọi HÈ
Đầu tường lửa lựu lập LOÈ đơm bông. (Truyện Kiều-Nguyễn Du)
2. Nếu tiếp tục thì chữ cuối cùng trong câu 8 sẽ tiếp tục vần với chữ cuối của câu sáu sau nó rồi tiếp tục lập lại chu kì của phần 1.
VD: Rước đèn xem truyện Tây MINH
Gẫm cười hai chữ nhân TÌNH éo LE
Ai ơi lẳng lặng mà NGHE
Dữ răn việc trước lành DÈ thân sau
(Lục Vân Tiên-Nguyễn Đình Chiểu)
Đó, đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Mình thì thích đọc thơ nhưng mà thơ thất luật đọc tức như bò đá ấy. Lục bát là thể thơ dân tộc. Đừng tuỳ tiện phá hỏng nó.