Trước đây tớ đã post 1 truyện cười về việc người Kavkaz sống lâu

Trước đây tớ đã post 1 truyện cười về việc người Kavkaz sống lâu. Giờ gửi đến các bạn 1 truyện khác 🙂
Những người Mỹ và những người Kavkaz tranh cãi xem ở nước nào những người già sống thọ hơn.
Những người Kavkaz đến Mỹ và chia nhau tìm mãi mới được 1 ông già đã 103 tuổi nhưng nằm trong bệnh viện với những ống truyền…
Những người Mỹ đến vùng Kavkaz và nhìn thấy một ông lão đang đi xuống núi rất nhanh. Một người Mỹ chặn ông lão lại và hỏi ông bao nhiêu tuổi.
– Ta đã 102 tuổi rồi – Ông lão trả lời.
Những người Mỹ nhìn nhau thở dài và nghĩ vậy là những người Kavkaz đã thắng. Bỗng nhiên một người Mỹ tò mò hỏi:
— Ông đi đâu mà vội thế?
Ông lão trả lời:
— Lão chạy trốn khỏi bố của lão.
Những người Mỹ tròn mắt nhìn nhau.
— Tại sao phải chạy ạ?
— Lão dám cãi lại ông nội. 😛 😛