Từ luc nào ko bit đã có thói quen viêt status cho 1 mình mình đọc

Từ luc nào ko bit đã có thói quen viêt status cho 1 mình mình đọc… Chứ h này ai đâu thức đọc. Mà cũng ko mún ai đọc làm j. Vậy là tự thoả mãn ùi.
Từ luc nào ko bit đã có thói quen ăn 1 mình, ra vô 1 mình, nặng nhất là nói chiện 1 mình.. Vì cứ 2 mình là có chiện. Đúng là ko thể tưởng tượng 1 đứa xăn xáo nhốn nháo như mình mà giờ có thể sống ” trầm” tới dzây. Uh. Thì ai rồi cũng khác. Uh, thì thôi kệ, cứ là kệ thôi.
Hôm bữa đi ngang quán chay cũng có cái tên quán đúng style của mình ” Quán Thôi Kệ” mún ghé vào ăn ghê. Ko bit ai ăn ko trả tiền… Chủ quán có thôi kệ lun hg ta.
See Translation