Viết báo và khám phá là hai điều không tách rời trong tôi

Viết báo và khám phá là hai điều không tách rời trong tôi. Trước nhất tôi phải thích mới đề xuất đề tài, mới tìm hiểu thông tin về nó để đi và viết, phải có đam mê trước đã. Nếu mình đam mê vấn đề nào đó thì mình sẽ quyết tâm đi đến cùng. Nó cũng không mâu thuẫn với bản chất con người làm báo là tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh, những nền văn hóa xung quanh. Tôi muốn đi để tìm lời giải đáp cho sự tò mò của mình. Nếu không làm báo thì tôi cũng sẽ đi như mình từng đi.
Cái gì cũng có giá của nó. Chuyến đi Nam Mỹ cuối cùng dài bốn tháng tôi mượn 8.000 USD, phải về Việt Nam đi làm gần hai năm rưỡi sau mới trả hết nợ. Nếu bạn đủ đam mê thì mọi chuyện còn lại đều được hết. Vấn đề là bạn có đủ đam mê để chấp nhận cái giá phải đánh đổi hay không.
NGUYỄN TẬP